Đúc kết sách

"Sách mở ra trước mắt tôi cả một chân trời mới"

Tuệ Thanh
Thành Viên Miễn Phí

LÀM MỚI TÌNH THƯƠNG

"Hạnh phúc không phải là việc cá nhân. Tình yêu đích thực cần phải thấu hiểu sâu sắc... Nếu như không thấu hiểu, ta sẽ không thể yêu thương người ấy cho đúng cách, và tình yêu của ta sẽ chỉ đem lại khổ đau cho người ấy mà thôi"