Kinh nghiệm sống

"Cuộc đời là một hành trình tâm linh" - Thiền sư U Jotika

Tuệ Thanh
Thành Viên Miễn Phí

An nhiên

Quả đã và đang trổ cho tất cả những nhân cũ đã gieo trong quá khứ. Cuộc sống hưởng thụ, ích kỷ, thù hằn, dằn vặt với những nhân duyên, tất cả đều đang trổ quả. Không có quả ngọt hay đắng, chỉ có quả để nhận ra bài học

Tuệ Thanh
Thành Viên Miễn Phí

HẠNH PHÚC TỰ THÂN

Hỏi thế gian tình là chi mà khiến ta đau khổ? Hay là tự ta đau khổ?

Tuệ Thanh
Thành Viên Miễn Phí

Tết Tự do

Hôm nay Quốc khánh 2/9 - Tết Tự do! Chúng ta nghĩ gì về tự do? Có phải khi có tay rất nhiều vật chất, mua được mọi thứ mình muốn làm được mọi điều mình mong thì đó là "có tự do"? Mình cũng đã có rất nhiều